Opsionet binare janë një mundësi perfekte për të fituar nëpërmjet investimit. Në mënyrë që të rrisni ndjeshëm fitimin mbi një bazë sistematike, në sajë të investimeve të vogla në instrumente financiare, tregtari duhet që të praktikojë me maturi dhe përgjegjësi një qasje për të punuar në tregun e pakuotuar. Shumë njerëz që tërhiqen nga paratë e lehta mbeten pa fitim. Për më tepër, ata humbasin të gjitha paratë që kanë investuar. Arsyet e dështimit të tyre janë njohuritë e pakta, mungesa e eksperiencës, mungesa e dëshirës për të mësuar parimet dhe bazat e të punuarit me opsionet binare.

Disa këshilla të dobishme

Rekomandimi i parë. Konsiderojeni tregtimin e ospioneve binare si punën tuaj të vërtetë. Nuk mund të mbështeteni vetëm në fat apo të emocionoheni. Fitimi i vazhdueshëm është rezultat i punës së kujdesshme, studimit të tregut dhe parashikimit cilësor. Gjeni ose mësoni një strategji efektive, ndiqni rregullat e saj dhe kontrolloni emocionet.

Rekomandimi i dytë. Sa më shpejt të gjeni një sistem tregtimi cilësor dhe fitimprurës aq më mirë. Mundohuni që të zhvilloni strategjinë tuaj bazuar në ato ekzistueset. Testojeni atë, modifikoni parametrat dhe rregullat derisa të arrini rezultatin ideal.

Rejkomandimi i tretë. Qëndrojini tregtisë afatgjatë, sidomos për fillestarët. Përpjekjet për të fituar të ardhura maksimale në një kohë të shkurtër shpeshherë rezultojnë në humbje të mëdha financiare. Vetëm pasi të keni mësuar mirë se si funksionon tregu dhe të fitoni eksperiencë, ju mund të punoni me qëllime afatshkurtra.

Veçoritë teknike

Përdorni analizën teknike si metodën kryesore për parashikime. Mësoni të bëni kërkime cilësore në treg, të pavarur. Tregtari do të mund të mendojë qartë dhe të bëjë parashikime të sakta vetëm pasi të ketë kuptuar detajet e analizës teknike.

Kur të përdorni një strategji tregtimi, mos hyni në treg menjëherë pas sinjalit të parë dhe të vetëm. Gjithmonë prisni për konfirmimin e vendimit tuaj nga një ose disa mjete analitike. Përdorni një sistem manual tregtimi në përputhje me analizën tuaj; krahasoni parashikimet dhe vendimet tuaja me publikimet e tregtarëve dhe analistëve me reputacion. Blini opsionet binare vetëm nëse keni besim në saktësinë e vendimit tuaj. Nëse keni ndonjë hije dyshimi, marrëveshja është mirë që të shtuhet deri në një moment të dytë më të përshtatshëm.

Nëse tregtari përdor indikatorët teknikë, të cilët ndihmojnë efektivisht në parashikimin e momentit të ardhshëm të kuotimit, numi i indikatorëve të përdorur nuk duhet që ta ndërlikojë analizën. Përdorni jo më shumë se tre mjete. Kjo do t’ju mundësojë që të analizoni situatën më mirë dhe të mos hutoheni nga sinjalet e tyre, duke ju marrë kohën e çmuar. Këshillohet që të përdorni një sasi minimale indikatorësh, të cilët përshtaten me maturi e janë më të qarta se dhjetra mjete të ndërlikuara dhe të padobishme.

LEAVE A REPLY