Shumë tregtarë e konsiderojnë tregtimin e opsioneve binare si një formë biznesi tepër të famshëm dhe premtuese. Tregtimi i opsioneve binare ju mundëson që të fitoni shumë para me fare pak përpjekje dhe rreziqe, krahasuar me tregtimin në këmbimin e zakonshëm valutor. Tregu klasik dhe tregu i opsioneve binare janë shumë të ndryshme nga njëra- tjetra. Por, a dallojnë edhe metodat e përdorura në këtë lloj tregtie dhe çfarë duhet të dijë një person që dëshiron të tregtojë opsionet binare mbi mënyrën se si funksionon e gjithë kjo?

Dy metodat e analizës së tregut

Në tregun e shkëmbimeve përdoren dy metoda analizash, respektivisht analiza themelore dhe teknike. Metoda e parë nënkupton parashikimin e çmimit aktual bazuar në rezultatet dhe trendin e zhvillimeve globale të ekonomisë dhe ngjarjet e tjera, të cilat mund të ndikojnë në lëvizjen e çmimit. Analiza teknike përdoret drejtpërsëdrejti në grafikët e çmimeve. Disa tregtarë mendojnë se ngjarjet globale ekzistuese ndikojnë në grafikun e çmimeve. Kjo nënkupton se grafiku mund të përdoret si indikator i lëvizjes së çmimit.

Është me rëndësi që të vihet në dukje që, për shumicën e tregtarëve, parashikimi i lëvizjes së çmimeve është shqetësim. Ky shqetësim vërehet edhe tek tregtarët Forex dhe të kursit të këmbimit. Në pamje të parë duket se puna e tregtarit të opsioneve binare është shumë më e thjeshtë, pasi ata thjesht parashikojnë lëvizjen e çmimeve pa llogaritur nivelin që mund të arrijë çmimi. Gjithsesi, tregtari me eksperiencë bën një përllogaritje të pavarur të lëvizjeve të mundshme të çmimeve bazuar në të dhënat e reflektuara në grafik. Nëse tregtari zotëron informacion të mjaftueshëm, ai mund të vendosë se cilin opsion të zgjedhë dhe për cilën periudhë. Me fjalë të tjera, parimet kryesore të analizës teknike në tregun e opsioneve binare janë, në shumë aspekte, të ngjashme me parimet themelore të çdo tregtie.

Analiza teknike apo themelore?

Cila metodë e analizës së tregut është më e lehtë për të mësuar? Zakonisht, analiza teknike duket e vështirë për tregtarët fillestarë, pasi kërkon njohuri të mira matematikore dhe aftësi analitike të të menduarit. Pavarësisht kësaj, analiza teknike është shumë më e thjeshtë sesa ajo thelbësore, në veçanti për të rinjtë. Ne mund t’ju ofrojmë shumë argument si provë.

Së pari, në mënyrë që të përdorë analizën thelbësore, tregtari duhet të njohë mirë gjendjen e tregut. Është e rëndësishme që të jetë në dijeni të ngjarjeve për një periudhë të gjatë kohore. Kuptimi i zhvillimeve ekonomike në vende të ndryshme të botës, duke filluar nga mesi i Shekullit XX deri më sot është me rëndësi thelbësore, për të pasur një nivel të lartë të ndërgjegjësimit rreth ngjarjeve aktuale. Nuk mjafton thjesht hapja e një faqeje të internetit, për parashikimin e çmimeve, me lajme apo për të lexuar parashikime të ekspertëve mbi forcimin e dollarit, apo se në disa vende po zhvillohen greva.

Ndaj, analiza themelore kërkon që të eksplorohen me detaje shumë faktorë, të cilët ndikojnë në gjendjen e tregut. Studimet në këtë fushë janë të dobishme. Vetëm kjo do të arsyetonte përdorimin e analizës së mundshme themelore. E shprehur me metaforë, kjo metodë krahasohet me një raketë e cila kërkon precesion të lartë para se të lëshohet. Nëse të nevojitet një armë “merr dhe gjuaj”, analiza teknike do të bënte punë. Mësimi i parimeve kryesore të kësaj metode nuk kërkon shumë kohë dhe njohuritë e fituara mund t’i përdorësh, pothuajse menjëherë, në tregtim real.

Së dyti, analiza teknike i mundëson tregtarit që të rrisë përfitimet me një probabilitet të lartë prej 60-85%, çka përbën një rezultat të mirë. Ekzistojnë shumë sisteme tregtimi që tregtarët përdorin e që funksionojnë bazuar në parime të thjeshta, duke bërë të mundur arritjen e përfitimeve të mëdha online.

LEAVE A REPLY